வரி இரட்டிப்பாகும்!

superannuation வங்கிக் கணக்கில் $3 மில்லியனுக்கு மேல் வைப்பு தொகை இருந்தால், செலுத்தப்படும் வரி இரட்டிப்பாக்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் Jim Chalmers தெரிவித்தார்.

வரவு – செலவுத் திட்டத்தில் ஸ்தீரத்தன்மையை பேணும் வகையிலேயே இதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.

இதற்கமைய வரி வகிதம் 15 இல் இருந்து 30 வீதமாக அதிகரிக்கப்படலாம்.

அத்துடன், சூப்பர் வரிச் சலுகை மாற்றங்கள் அடுத்த தேர்தல் முடியும் வரை அமுலுக்கு வராது எனவும் அவர் கூறினார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *