” சந்தையில் இருந்து மீளப்பெறப்பட்டன இருமல் மருந்துகள்”

உயிருக்கு ஆபத்தான மூலப்பொருள் காரணமாக பெருமளவிலான இருமல் மருந்துகள் மற்றும் லோசன்ஜ்கள் என்பன ஆஸ்திரேலியாவில் மீளப்பெறப்பட்டுள்ளன.

55 வகையான மருந்து பொருட்களே இவ்வாறு மீளப்பெறப்பட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

” சில மருந்துகளுக்கு அனாபிலாக்டிக் எதிர்வினைகள் அதிகரிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது.” என்று TGA தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *