இஸ்ரேல் பிரதமர்மீது ஆஸ்திரேலியா பாய்ச்சல்: கண்டனை கணையும் தொடுப்பு!

மத்திய காசாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் ஆஸ்திரேலிய மனிதாபிமான பணியாளர் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் தொடர்பில் இஸ்ரேல் பிரதமரிடம், ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் கடும் சீற்றத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இருவருக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடலின்போது பொறுப்புகூறலும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

“ Lalzawmi Frankcom மரணத்தால் ஆஸ்திரேலியர்கள் கோபமடைந்துள்ளனர் என்பதை இஸ்ரேல் பிரதமரிடம் மிகத் தெளிவான சொற்களில் எடுத்துரைத்தேன்.” – என்றும் பிரதமர் Anthony Albanese கூறியுள்ளார்.

மத்திய காசாவில் இஸ்ரேல் படைகள் நடத்திய தாக்குதலில் ஐ.நா. தொண்டு நிறுவனமொன்றில் பணியாற்றிய ஆஸ்திரேலியர் உட்பட அறுவர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.

இத்தாக்குதல் தவறான இலக்கு என்பதை இஸ்ரேல் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமருடன் தொலைபேசி ஊடாக இது பற்றி கலந்துரையாடிய பிரதமர் Anthony Albanese, கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

“ முதலில் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினோம். அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அடுத்தது முழுமையான விளக்கமும், பொறுப்புகூறலும் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும். “ எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *